VESTA-POLSKA
ODWIEDZIN STRONY: 205223

NEWSLETTER

REKRUTACJA

KIEDY INNI ZWALNIAJĄ, MY ZATRUDNIAMY!
Dołącz do naszego zespołu.

Czekamy na Twoje CV
na
v.rudnicki@vesta-polska.com

Misja firmy

Więcej niż tylko Spedytor.

Sukces naszego klienta jest naszym sukcesem. Staramy się dostarczać naszym klientom usługi wysokiej jakości oraz stale je udoskonalać. Tworzyć takie relację z klientem, które wykraczają poza wykonywane przez nas usługi i prowadzą do szczerego dialogu. Reagować na komunikację zwrotną, poprawiając nasz serwis. Minimalizować koszty klienta, dbając jednocześnie o najwyższy standard naszych usług. Wykonywać wolę klienta realizując naszą wewnętrzną strategię, która pozwoliła nam przez tyle lat zebrać doświadczenie i być w tym miejscu, w jakim znajdujemy się dziś. W elastyczny sposób podchodzić do każdego klienta minimalizując proces biurokratyczny.

Doceniać i szanować nie tylko naszych klientów ale i naszych podwykonawców, agentów, dostawców, współpracowników i właścicieli. Interesować się nimi i mieć czynny wkład w ich dobro i rozwój.

Zapewnić naszym pracownikom uczciwe i godne zarobki, stworzyć nowe miejsca pracy na naszym terenie, kształcić swoich pracowników i stale podnosić ich kwalifikację. Stworzyć takie środowisko pracy, które zachęca pracowników do odkrycia w sobie nowych talentów i niewykorzystywanego potencjału, które uczy samodyscypliny, otwartości na nowe wyzwania oraz twórczości. Podkreślać wartość każdego pracownika przy realizacji oraz osiąganiu naszych celów. Inspirować do pracy jednostki jak uczyć pracy zespołowej. Wyróżniać się w usługach oferowanych naszym klientom oraz w otwartości na zdanie każdego pracownika naszej firmy, która ceni odważne i innowacyjne myślenie mogące mieć zastosowanie dla rozwoju naszej firmy. Wspólnie pracować nad powiększeniem pozycji oraz majątku firmy. Być przedsiębiorstwem przynoszącym zysk i odnoszącym sukcesy w każdych warunkach gospodarczych.